เปลี่ยนยางใช้เวลานานแค่ไหน?

ปกติแล้ว ถ้าเปลี่ยนยาง 4 เส้น จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานหรือจำนวนคิวที่ศูนย์บริการนั้น ๆ

แต่ท่านอย่าลืมว่า ท่านได้ซื้อยางกับแบล็คเซอร์เคิลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าท่านประหยัดเวลาที่ต้องอยู่ศูนย์บริการ ที่ต้องเลือกยางและระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ทางทีมงานแบล็คเซอร์เคิล ได้แจ้งศูนย์บริการไว้เรียบร้อยแล้วว่าท่านจะเข้ามาเปลี่ยนยางในวันนี้ ดังนั้นศูนย์บริการก็จะเตรียมยางของท่านไว้ เพื่อรอท่านมาเปลี่ยน