ควรเตรียมอะไรบ้าง ก่อนไปเปลี่ยนยางในวันที่ท่านนัดหมาย?

ท่านสามารถอ่านคำแนะนำการเข้าไปเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันนัดหมายตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ก่อนเข้าไปเปลี่ยนยาง

  • เตรียมหลักฐานการสั่งซื้อ และรถที่ท่าน*จะนำเข้าไปเปลี่ยน (*ทะเบียนรถจะต้องตรงกับข้อมูลทะเบียนรถที่ท่านได้กรอกไว้ตอนสั่งซื้อ)
  • ท่านรู้สถานที่ของสถานที่ติดตั้งทีท่านเลือกและวันที่ท่านนัดหมาย
  • ท่านต้องตรวจเช็คในใบสั่งซื้อของท่านว่า ยี่ห้อ, รุ่น, ขนาดยาง, ดัชนีความเร็ว, ดัชนีบรรทุก หรือรายละเอียดของยางอื่นๆ ถูกต้องครบถ้วน เพราะถ้าหากสั่งซื้อยางผิด ให้ท่านรบกวนติดต่อเรา โดยทันที ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

โทร.   02-030-1373

อีเมล์: Support@blackcircles.co.th

Line:  @blackcircles

Facebook (Messenger): blackcircles.co.th

 

*เวลาทำการของเรา คือตั้งวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ในกรณีที่ท่านซื้อยางไม่ถึง 4 เส้น เมื่อท่านถึงศูนย์บริการ แล้ว โปรดแจ้ง พนักงานที่ศูนย์บริการฯ ว่า เปลี่ยนยางใหม่ ที่ล้อไหน หรือให้พนักงานแนะนำ

 

ในวันนัดหมายสำหรับเปลี่ยนยาง

  • การเปลี่ยนยาง จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากที่งานเริ่ม แต่อาจมีบางกรณีที่เสร็จเร็วกว่า หรือ นานกว่า 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานและคิวที่ต้องรอ
  • ท่านจะไม่ต้องชำระเงินใด ๆ เพิ่มเติมแล้ว ที่สถานที่ติดตั้ง เพราะเป็นราคาที่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าเปลี่ยนยาง, ค่าถ่วงล้อแบบธรรมดา*, จุกลมใหม่, ทิ้งยางเก่าให้ และค่าขนส่ง (*ไม่รวมการถ่วงล้อแบบประชิดและการตั้งศูนย์)(ยกเว้นในกรณี ที่ท่านต้องการการบริการหรือสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม อย่างเช่น จุ๊บลมแบบพิเศษ พวก TPMS หรือ ท่านต้องการตั้งศูนย์เพิ่ม หรือการบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้านอกเหนือจากนั้น ท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมที่สถานที่ติดตั้ง สำหรับบริการเสริมที่ท่านต้องการ
  • หากท่านมีความประสงค์จะเก็บยางเก่า ไว้กับตัวเอง ท่านสามารถแจ้งพนักงานฯ ได้เลย

 

หลังจากท่านได้ยางเส้นใหม่ไปวิ่ง

  • ควรเติมลมยาทุกสองอาทิตย์ ซึ่งท่านสามารถอ่านในคู่มือรถของคุณได้ว่า ลมยางที่เหมาะสมกับรถของคุณควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

 

“อย่าลืม มีส่วนรวมลุ้นรับรางวัล กับโปรโมชั่นต่าง ๆ หลังการขาย เพียงแค่ร่วมรีวีวยางที่ซื้อกับ blackcircles.co.th และให้คะแนนความพึงพอใจการใช้บริการที่ศูนย์บริการนั้นๆ”