นัดหมายเปลี่ยนยางกับสถานที่ติดตั้งอย่างไร?

ท่านต้องเลือกซื้อสินค้าก่อน จากนั้นท่านจะสามารถเลือกสถานที่ติดตั้ง และนัดหมายเปลี่ยนยางได้ หลังจากที่ท่านเลือกสินค้าและค้นหาสถานที่ติดตั้งแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการนัดหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ท่านเลือกจองสถานที่ติดตั้งที่ท่านต้องการ ตามภาพด้านล่าง

2. สถานที่ติดตั้ง แต่ละที่จะบอกวันและเวลาที่เปิดทำการ พร้อมวันที่สถานที่ติดตั้งสามารถเปลี่ยนยางได้ที่เร็วที่สุด

3. คลิก “จองเลย”

 

Fitting

 

จากนั้นเว็บไซต์จะให้ท่านทำการนัดหมายวันที่ท่านสะดวกเข้าไปเปลี่ยนยาง พร้อมช่วงเวลาที่ท่านจะเข้าไป ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

Fitting