ในราคาที่เรา ชำระเงินไปนั้น รวมค่าอะไรบ้าง?

ราคาที่เรานำเสนอของยางแต่ละรุ่นนั้น ราคาที่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าเปลี่ยนยาง, ค่าถ่วงล้อแบบธรรมดา*, จุกลมใหม่, ทิ้งยางเก่าให้ และค่าขนส่ง (*ไม่รวมการถ่วงล้อแบบประชิดและการตั้งศูนย์)

แต่ถ้าหากมีถ้าลูกค้า ต้องการใช้บริการเสริมต่างๆ จากสถานที่ติดตั้ง อย่างเช่น ตั้งศูนย์ล้อ ลูกค้าสามารถสอบถามค่าบริการและชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการฯ ได้