นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โมเดิร์นไทร์ รีเทล จำกัด

คำมั่นสัญญาในความเป็นส่วนตัว

โปรดตั้งใจอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 • ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัว
 • เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
 • เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน
 • เรามีขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างไร

 

ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บุคคลหรือองค์กรมอบให้กับเรา ขณะที่ใช้เว็บไซต์ Blackcircles เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดทะเบียนยานพาหนะ อีเมล และข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งจะถูกเก็บและดำเนินการโดยระบบของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Blackcircles

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการพัฒนาสินค้า ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินก็เพื่อประมวลผลการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป เราอาจติดต่อคุณทางจดหมาย อีเมล โทรสาร โทรศัพท์ หรือข้อความในมือถือได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้มอบให้เราไว้ ถ้าคุณไม่ประสงค์ให้เราติดต่อไปหา คุณสามารถระบุไว้ได้ในช่องความคิดเห็น

เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากการที่ผู้คนเยี่ยมชมเว็บไซต์ Blackcircles เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการพัฒนาสินค้า และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ Blackcircles ให้เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมแต่ละรายด้วย

ลูกค้าสามารถที่จะเลือกไม่รับข่าวสารทางการตลาดจากเว็บไซต์ Blackcircles ได้ โดยการเอาเครื่องหมายในข้อนั้นออก ซึ่งจะปรากฏบริเวณด้านล่างของหน้าต่างชำระเงิน อีกประการหนึ่ง คือ คุณสามารถส่งอีเมลมาที่ info@blackcircles.co.th หรือส่งจดหมายมาแจ้งเราว่า คุณไม่ต้องการรับข่าวสารทางการตลาดจากเว็บไซต์ Blackcircles นอกจากนี้ สำหรับบุคคลที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน สามารถล็อกอินเข้าไปที่บัญชีของคุณ เพื่อเลือกได้ว่า ต้องการรับข่าวสารทางการตลาดหรือไม่ นอกเหนือจากวิธีการที่กล่าว เราจะถือว่า คุณได้ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นอกเหนือจากกรณีที่ได้รับความยินยอม เราจะไม่ขาย ให้ยืม แลกเปลี่ยน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณที่มีอยู่ที่เรา ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก ในกรณีเพื่อการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ แต่ข้อมูลดังกล่าวนี้จะไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เราจะมีการส่งข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตไปที่ธนาคารที่รับผิดชอบในขณะที่ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับแผนกกฎหมาย แผนกบัญชี แผนกการตลาด ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ทำเว็บไซต์ ผู้รับขนของ ไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการคมนาคม (เฉพาะชื่อและที่อยู่สำหรับกรณีหลัง)
 • ในกรณีจำเป็น เราจะส่งข้อมูลการติดต่อของคุณให้กับศูนย์บริการเปลี่ยนยาง และ/หรือตัวแทนจัดส่งสินค้า เพื่อให้คุณได้รับสินค้าและบริการที่ครบถ้วน

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะติดต่อหาคุณเพื่อขอความยินยอม

 

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

เรามีขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างไร

เรารับรองว่าจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้รับมาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (แต่เราไม่รับรองว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น) นั่นหมายความว่า เราจะถามหาหลักฐานที่พิสูจน์ตัวตนก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ แผ่นซีดี และ/หรือ เซิฟเวอร์ ที่มีที่ตั้งอยู่ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบเอกสารโดยเก็บไว้ ณ ที่อยู่ด้านล่างนี้เช่นกัน ซึ่งในบางช่วงเวลา แผ่นซีดี หรือเอกสารบางอัน อาจถูกขนย้ายโดยบริษัทฯ มาจากหรือไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้ได้

เว็บไซต์ Blackcircles มีการบรรจุลิ้งค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ในทางเดียวกัน เว็บไซต์อื่นอาจมีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ Blackcircles ด้วย ดังนั้น เราขอให้ท่านตระหนักว่า เราจะไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ของทุกๆ เว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน

โปรดจำไว้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัย ในขณะที่คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเราโดยใช้อินเตอร์เน็ต ข้อมูลของคุณอาจไม่ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม การส่งมอบข้อมูลให้กับเราโดยใช้อินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราจัดเก็บเอาไว้ได้

หากเราได้รับคำขอจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราจัดเก็บเอาไว้ได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลที่เราจัดเก็บเอาไว้ดังกล่าว โดยปกติ เราจะเก็บสำเนาข้อมูลเก่าเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้กล่าวไว้แล้ว

 

คุณสามารถติดต่อหาเราได้ตามที่อยู่นี้:

256 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 ประเทศไทย

โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณจะต้องให้ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครองของคุณด้วย เราจะให้ผู้ปกครองของคุณรับทราบว่าคุณกำลังให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา และเราจะขอความยินยอมใดๆ ที่จำเป็นจากผู้ปกครองดังกล่าว

 

ข้อสำคัญเพิ่มเติม

การเข้าสู่เว็บไซต์ Blackcircles หมายความว่า คุณกำลังยอมรับในข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในขณะที่เว็บไซต์ Blackcircles ยังคงดำเนินการอยู่ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2561

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ เว็บไซต์ Blackcircles และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ถ้าคุณต้องการติดต่อเรา เพื่อแสดงความคิดเห็นใดๆ กรุณาเขียนมาหาเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น