ดัชนีความเร็วสูงสุด คืออะไร?

 

 

ดัชนีความเร็วของยาง คืออะไร?

ดัชนีความเร็วของยางจะถูกโชว์ บนแก้มยางของรถคุณ ให้คุณลองดูตรงชุด ตัวอักษรและตัวเลข ดัชนีความเร็วจะเป็น ตัวอักษร ท้ายสุด ตามตัวอย่างภาพ อย่างเช่น ตัวอย่างบอกว่า ดัชนีความเร็วของยาง คือ “V”

โดยที่ การให้คะแนนความเร็วจะขึ้นอยู่กับการทดสอบที่วิศวกรใช้ยางที่ระยะ 6.2 ไมล์ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นทีละ 10 นาทีจนกว่าจะถึงความเร็วที่ต้องการ

ตารางเทียบ ดัชนีความเร็วระหว่างตัวอักษรและระยะไมล์หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ยางรับได้

ดัชนีความเร็ว ไมล์ ต่อ ชั่วโมง กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
N 87 140
P 93 150
Q 99 160
R 106 170
S 112 180
T 118 190
ดัชนีความเร็ว ไมล์ ต่อ ชั่วโมง กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
U 124 200
H 130 210
V 149 240
Z 150+ 240+
W 168 270
Y 186 300