ดัชนีการบรรทุก (Load Rating) คืออะไร ?

 

ดัชนีบรรทุก คืออะไร

ซึ่งวิธีการดู ดัชนีการบรรทุก หรือ โหลดเรทติ้งนั้น ดูได้ที่ตำแหน่ง ชุดตัวเลขและตัวอักษร บนแก้มยาง ตามรูปภาพข้างบน

ดัชนีการบรรทุกของยาง มีเพื่อที่จะกำหนดว่า ยาง 1 เส้น สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้มากขนาดไหน

เพราะฉะนั้นมันจะสำคัญมากๆ หากคุณ ลองอ่านในคู่มือเกี่ยวกับรถของคุณ ว่ารถของคุณสามารถรับน้ำหนักได้มากขนาดไหน เพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยหายาง ที่มีดัชนีการบรรทุก ของตัวยางนั้น ให้เหมาะสมกับรถของคุณ

ซึ่งวิธีการดู ดัชนีการบรรทุก หรือ โหลดเรทติ้งนั้น ดูได้ที่ตำแหน่ง ชุดตัวเลขและตัวอักษร บนแก้มยาง ตามรูปภาพข้างบน

ดัชนีการบรรทุก จะบอกเป็นตัวเลข อย่างเช่น “91” ก่อนตัวเลขดัชนีความเร็ว ตามภาพ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสามารถ เทียบเป็นการรับน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม ตามตารางด้านล่างนี้

 

ดัชนีการบรรทุก  (Load Rating)

สามารถรับน้ำหนักได้ (หน่วย:กิโลกรัม)
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
ดัชนีการบรรทุก (Load Rating) สามารถรับน้ำหนักได้ (หน่วย:กิโลกรัม)
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
ดัชนีการบรรทุก (Load Rating) สามารถรับน้ำหนักได้ (หน่วย:กิโลกรัม)
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700