ขั้นตอนการขอเคลมสินค้า

 

Claim Process Blackcircles

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามการรับประกันสินค้า ผ่านทาง support@blackcircles.co.th หรือ โทร. 02-030-1373

1. ลูกค้าจะยืนยันสินค้าที่ต้องการเคลมกับทางแบล็คเซอร์เคิล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้*

1.1 ใบเสร็จรับเงินของสินค้าที่ต้องการเคลมสินค้า

1.2 ยางที่ต้องการส่งเคลมพร้อมหมายเลข DOT ของยางเส้นนั้นๆ

1.3 หมายเลขไมล์

2. ลูกค้าสามารถแจงรายละเอียดหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ต้องการเคลม

3. ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ หรือเปลี่ยนยางอะไหล่ของลูกค้า ระหว่างรอการตรวจสอบยาง**

4. แบล็คเซอร์เคิลกับลูกค้าจะทำการนัดสถานที่ศูนย์บริการเปลี่ยนยางเส้นใหม่และอำนวยความสะดวกในการคืนสินค้าเคลมให้กับลูกค้า

5. เมื่อทางศูนย์บริการได้รับยางที่ต้องการเคลมจากลูกค้าเรียบร้อย แบล็คเซอร์เคิล จะดำเนินการตามขั้นตอนของการเคลมยาง คือส่งยางไปตรวจสอบกับโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้า ประมาณ 6-8 สัปดาห์ นับจากวันที่ผู้ผลิตนำไปตรวจสอบ***

 

* หากข้อมูลของลูกค้า ไม่ต้องตามเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกประกัน

** ในกรณีมีการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่างเช่น ถอดและใส่ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ โดยที่ไม่มีการแจ้งหรือสั่งซื้อกับทางแบล็คเซอร์เคิล ทางลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินกับทางศูนย์บริการเอง

***หลังจากผู้ผลิตแจ้งผลการเคลมกับทางแบล็คเซอร์เคิล ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที ผลการพิจารณาการรับประกันสินค้าถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทผู้ผลิตยี่ห้อนั้น ๆ