เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Claim Process Blackcircles

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามการรับประกันสินค้า ผ่านทาง support@blackcircles.co.th หรือ โทร. 02-030-1373

รับประกันยางจากการผลิต 2 ปี หรือ 50,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) นับจากวันที่เปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ

- การรับประกันยาง รับประกันความเสียหายของยางที่เกิดจาก "ข้อบกพร่องของผู้ผลิตเท่านั้น" ซึ่งจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ได้แก่ ยางบวม, ยางมีแผลจากภายนอก ซึ่งเกิดจากการขับขี่ตกหลุม, ขับเบียดฟุตบาท, ถูกของมีคมทิ่มแทง, กระแทกอย่างรุนแรง, การขับขี่โดยใช้ลมยางอ่อน

- ความสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน ได้แก่ ยางหมดดอกจากการใช้งาน

- ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง ได้แก่ ยางเสียจากการถอดใส่, ยางหมดดอกที่เกิดจากศูนย์ล้อที่ผิดปกติ

- กรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ การใช้รถผิดประเภท การบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือใช้เพื่อแข่งจัน

- กรณีปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ ดัดแปลงรถ หรือติดตั้งแก๊ส

- กรณีสินค้าที่เสียหายจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ หรือโจรกรรม

- กรณีการถอดประกอบ แก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนสินค้าโดยผู้อื่น

- กรณีโอนถ่าย หรือถอดเปลี่ยนสินค้าไปติดตั้งรถคันอื่น

- กรณีขาดการดูและรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนดของสินค้านั้นๆ

 

หมายเหตุ

* หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของยาง เกิดจากการผลิต ทางแบล็คเซอร์เคิลจะคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ ตามที่ผู้ตรวจสอบจากผู้ผลิตได้แจ้งมา

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการคลอบคลุมถึง อุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการคลอบคลุมถึงอะไหล่เกี่ยวเนื่อง หรืออะไหล่ข้างเคียงกับสินค้าของแบล็คเซอร์เคิล