การดูอายุยาง

Frame

วันที่ผลิตยางดูได้จาก DOT ซึ่งย่อมาจาก Department of Transportation ซึ่งแสดงอยู่ในวงรีบนแก้มยาง ตัวอย่างในรูปด้านบนเช่น 0714 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 7 ค.ศ. 2014 หรือ เดือน กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2014

ถ้าเลขเดือนน้อยๆ เหมือนในตัวอย่างเราก็ยังพอใช้นิ้วนับได้ว่ายางของเราผลิตในเดือนไหน แต่ถ้าเลขเดือนเยอะๆ เช่น DOT 3918 เรารู้แล้วว่าเป็นสัปดาห์ที่ 39 แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเดือนอะไร ถ้าจะไม่มานั่งนับก็คงลำบาก เว็บเราจึงได้จัดทำตาราง Month is DOT ขึ้น ต่อจากนี้ถ้าจะเช็ค DOT ยางว่าเป็นเดือนอะไร สามารถดูในตารางนี้ได้เลยครับ

Frame