เปลี่ยนขนาดยางหรือล้อได้มั้ย

การเปลี่ยนแปลงขนาดยาง ที่ต่างจากเดิมนั้น สามารถทำได้ แต่ควรต้องอยู่ในข้อจำกัดที่กำหนด เพราะถ้าหากยางที่เปลี่ยนไปมีขนาดของวงล้อเล็กเกินหรือใหญ่เกิน ล้วนแล้วแต่มีข้อเสียทั้งสิ้น ขนาดวงล้อที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดเดิม

  1. อาจส่งผลต่อการรับน้ำหนักของตัวรถ
  2. มาตราวัดความเร็วเกี่ยวกับระบบเกียร์ ต่างไปจากเดิม
  3. สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ขนาดวงล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม

  1. อาจจะทำให้วงล้อที่ใหญ่ขึ้น เวลาหักพวงมาลัย ยางอาจติดที่ซุ้มล้อได้
  2. พวงมาลัยจะหนักขึ้น
  3. มาตราวัดความเร็วมีการคลาดเคลื่อน ไม่เหมือนเดิม

ดังนั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดยางให้ต่างจากเดิม โดยไม่เกินข้อจำกัด ที่จะส่งผลเสียตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ท่านสามารถคำนวณความแตกต่างระหว่างยางปัจจุบันกับยางเส้นใหม่ โดยที่ความแตกต่างของขนาดวงล้อ จะต้องไม่ควรเกิน 1 เปอร์เซ็นต์

Center

หากท่านยังคงมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนขนาดยางหรือขนาดล้อ ท่านสามารถปรึกษาเรา เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ายางที่ท่านกำลังจะเปลี่ยนเป็นยางที่เหมาสมกับรถของท่าน