รายละเอียดบนแก้มยาง

caption

จากภาพด้านบนนี้ คือรายละเอียดที่สำคัญของยางที่แปะอยู่บนแก้มยางนั้น จะมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่บนนั้น ทุกตัวเลขและตัวอักษรล้วนมีความหมายในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้

  1. 205 คือ ความกว้างของยาง
  2. 55 คือ ความสูงของแก้มยาง (หน่วยเป็นสัดส่วนของความกว้างยาง)
  3. R คือ ยางประเภท “เรเดียล”
  4. 16 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระทะล้อ
  5. 91 คือ ดัชนีการบรรทุก
  6. W คือ ดัชนีความเร็วสูงสุด

ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ขนาดเดิมเหมือนกับที่ติดมากับรถนั้น ท่านสามารถลองไปอ่านได้ที่ยางรถของท่าน รายละเอียดที่จำเป็นต้องมี เวลาที่ท่านค้นหายางกับแบล็คเซอร์เคิล มี 3 ส่วนดังนี้คือ - ความกว้างของยาง (หน้ากว้าง) - ความสูงของแก้มยาง (แก้มยาง) - เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (ขอบล้อ)