ตรวจสภาพยาง

ดอกยางคืออะไร ?

Center

ดอกยาง ถ้าดูเผิน ๆ มันก็คือลวดลายของยาง ที่มีทั้งรูปแบบหรือลายต่าง ๆกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นลวดลายเหล่านี้ ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์การใช้งานของยางและลักษณะของผู้ขับขี่รถในรูปแบบต่าง ๆ แต่ถ้าเข้าใจคำว่า “ดอกยาง” แบบเบื้องต้นนั้น

ดอกยาง คือ ส่วนที่สัมผัสกับพื้น

ร่องยาง คือ ร่องที่ช่วยรีดโคลน หรือ ระบายน้ำได้ ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพในการเกาะถนน แม้ถนนเปียก

ร่องเล็กบนดอกยาง คือ ช่วยทำให้เกาะถนนดี และสร้างความยืดหยุ่นให้กับยาง

สภาพดอกยางดูอย่างไร ?

ยางแต่ละเส้นนั้น ก็มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่หรือการใช้งานของแต่ละท่าน แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ดอกยางย่อมมีสภาพที่เสื่อมลง รายละเอียดด้านล่าง คือวิธีที่ท่านสามารถตรวจดูสภาพดอกยางได้เบื้องต้น

  1. ความลึกของดอกยาง - เครื่องหมาย สามเหลี่ยม บนไหล่ยาง จะบอกตำแหน่งของสะพานยางในร่องยาง หากดอกยางสึกหลอจนไปถึงเทียบเท่าสะพานยางแล้ว นั่นหมายความว่า ดอกยาง เหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตร หรือใช้งานไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

Center

ซึ่งจะมีผลต่อระยะการเบรกเวลาที่ถนนเปียก ตามภาพดังต่อไปนี้

Center

  1. ยางบวม หากท่านสังเกตเห็นความผิดปกติของยาง โดยยางอาจบวมผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นบนไหล่ยางหรือหน้ายาง ไม่ควรขับต่อเพราะอาจเกิดการระเบิดได้
  2. 'ยางมีบาดแผล ที่เกิดมาจากกระแทกอย่างรุนแรง หรือถูกของมีคมตำ
  3. ยางแข็ง ท่านสามารถใช้มือท่านจิกที่ยางดู หากยางที่สภาพเก่าแล้ว เนื้อยางจะมีความแข็งกระด้างมาก ซึ่งจะมีผลต่อการเกาะถนนที่ไม่ดี