ขนาดยางรถยนต์ขอบ 13 นิ้ว
ยาง 175/70 R13 ยาง 185/70 R13

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 14 นิ้ว
ยาง 175/65 R14 ยาง 185/65 R14

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 15 นิ้ว
ยาง 185/55 R15 ยาง 185/60 R15
ยาง 185/65 R15 ยาง 195/50 R15
ยาง 195/55 R15 ยาง 195/60 R15
ยาง 195/65 R15 ยาง 205/65 R15
ยาง 205/70 R15 ยาง 215/70 R15

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 16 นิ้ว
ยาง 185/55 R16 ยาง 205/55 R16
ยาง 205/60 R16 ยาง 215/60 R16
ยาง 215/65 R16 ยาง 215/70 R16
ยาง 245/70 R16 ยาง 265/70 R16

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 17 นิ้ว
ยาง 205/45 R17 ยาง 215/45 R17
ยาง 215/50 R17 ยาง 215/55 R17
ยาง 225/45 R17 ยาง 225/50 R17
ยาง 225/55 R17 ยาง 225/65 R17
ยาง 245/45 R17 ยาง 265/65 R17

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 18 นิ้ว
ยาง 225/40 R18 ยาง 225/45 R18
ยาง 235/55 R18 ยาง 245/40 R18
ยาง 255/35 R18 ยาง 265/60 R18

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 19 นิ้ว
ยาง 235/35 R19 ยาง 245/40 R19

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 20 นิ้ว
ยาง 265/50 R20 ยาง 275/40 R20

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 21 นิ้ว
ยาง 295/35 R21                            

 

ขนาดยางรถยนต์ขอบ 22 นิ้ว
ยาง 265/40 R22